×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
23.08.2018
Winnickie Stowarzyszenie Historyczne

Główy cel działalności Winnickiego Stowarzyszenia Historycznego to popularyzacja oraz badania historii Podola (w szczególności Winnicy i Winniczyzny), a także aktywizacja życia kulturalnego, naukowego i społecznego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Zadania organizacji:

  • wsparcie prac badawczo - naukowych w dziedzinie historii regionu Podola (w szczególności Winnicy i Winniczyzny) oraz wszelkich dysplin, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą tej tematyki;
  • łączenie międzydyscyplinarnych starań fachowców (historyków, archeologów, archiwistów, muzealników, architektów, znawców sztuki, regionalistów i in.) oraz działaczy społecznych na rzecz koordynacji oraz realizacji działalności statutowej;
  • realizacja projektów badawczych, informacyjnych, turystycznych, artystycznych i innych pogramów oraz inicjatyw społecznych w danym zakresie;
  • działalność w sferze naukowej i oświatowej zgodna z głównym celem działalności Organizacji;
  • organizacja, udział oraz wspieranie działalności ukierunkowanej na zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa Podola.

Żródło informacji: Oleksandr Fedoryshen ГО "Вінницьке історичне товариство"

Winnickie Stowarzyszenie Historyczne