×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
04.10.2018
Busza - zamek

Artykuł aktualizowany: 2019-01-08

Busza - zamek

Okres budowy: druga połowa XVI wieku

Fundator: Kanclerz Rzeczypospolitej, hetman wielki koronny Jan Zamoyski

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA http://polonika.pl/)

Buszę zakupił w r. 1589 kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski i zbudował w niej zamek o sześciu basztach. W r. 1606 miejscowość uzyskała prawa miejskie. W r. 1617 w Buszy hetman wojsk polskich Stanisław Żółkiewski podpisał ugodę z Turkami, która została przez nich złamana, co w konsekwencji doprowadziło do zaostrzenia konfliktu polsko-tureckiego. W r. 1648 miasto zajęli Kozacy pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego, odbił je Stefan Czarnecki, hetman polny koronny w czasie krwawego oblężenia w r. 1654. Po tych zniszczeniach zamku nigdy nie odbudowano. W r. 1756 ówczesny właściciel miasta Mieczysław Kaczkowski na terenie zamku, w pobliżu jednej z ocalałych baszt wzniósł kościół pw. Św. Michała Archanioła, który następnie zamieniono na cerkiew, a w latach 80-tych ubiegłego wieku zburzono. Świątynia jest obecnie odbudowywana. Z dawnej twierdzy hetmana Zamoyskiego pozostały resztki murów oraz jedna z narożnych baszt (odnowiona).

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Busza - zamek