×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
05.11.2018
Obroszyn – pałac arcybiskupów lwowskich Kościoła Rzymskokatolickiego

Artykuł aktualizowany: 2019-01-08

Obroszyn – pałac arcybiskupów lwowskich Kościoła Rzymskokatolickiego

Okres budowy: ukończenie budowy –1730 r., - pierwsza połowa XХ wieku

Fundator: Arcybiskup lwowski Kościoła Rzymskokatolickiego Jan Skarbek

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Obroszyn od 2. poł. w. XV do r. 1939 należał do arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego. Arcybiskup Jana Skarbek, ufundował w r. 1730 w Obroszynie letnią rezydencję arcybiskupów lwowskich. Autorem projektu był zapewne Józef II Fontana. Budowla została ukończona dopiero za życia następnego arcybiskupa - Mikołaja Ignacego Wyżyckiego, twórcy kaplicy pałacowej (1737). Prace przy rozbudowie zespołu kontynuowali kolejni metropolici lwowscy m.in. Wacław Hieronim Sierakowski. Pałac został odremontowany i przebudowany po I wojnie światowej staraniem arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Pracami kierował architekt Bronisław Wiktor. Po II wojnie światowej założenie przejął Instytut Rolniczy, obecnie ponownie w posiadaniu arcybiskupów lwowskich.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Obroszyn – pałac arcybiskupów lwowskich Kościoła Rzymskokatolickiego