×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
09.10.2018
Kościół dominikanów w Winnicy

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Kościół dominikanów w Winnicy

Okres budowy: 1758-1779

Fundator: Sędzia ziemski bracławski Michał Grocholski

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Klasztor dominikanów w Winnicy został ufundowany w r. 1630. Zakonnicy mieli wówczas do dyspozycji drewniany kościół oraz klasztor, który opuścili w czasie powstania Chmielnickiego (1648-1657). Na miejsce powrócili dopiero w r. 1699 po zawarciu pokoju w Karłowicach w r. 1699, na mocy którego Rzeczypospolita odzyskała miasto z rąk tureckich. Murowaną świątynię rozpoczęto budować dopiero w r. 1758, dzięki hojnym zapisom sędziego ziemskiego bracławskiego i rotmistrza pancernego, Michałа Grocholskiego. Kościół ukończono w r. 1779. W kryptach pod kościołem spoczęły ciała fundatora i jego żony, a także ich syna, Marcina - ostatniego wojewody bracławskiego Rzeczypospolitej. W r. 1832 palcówkę dominikańską skasowano w okresie kasat klasztorów w zaborze rosyjskim, w tym samym roku dawne zabudowania dominikańskie zostały przekazane w użytkowanie cerkwi prawosławnej. W r. 1833 w podominikańskim kościele urządzono cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, przebudowy świątyni dokonano w latach 1860-1866. W okresie sowieckim dawna świątynia dominikańska była zamknięta, użytkowana jako magazyn, hala sportowa i sala koncertowa. Od r. 1990 budynki zostały przekazane w użytkowanie Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu Patriarchatu Moskiewskiego. 

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Kościół dominikanów w Winnicy