×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
25.10.2018
Stanisławów (Iwano - Frankiwsk) - kolegiata p.w. Najświętszej Marii Panny śś. Andrzeja i Stanisława

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Stanisławów (Iwano - Frankiwsk) - kolegiata p.w. Najświętszej Marii Panny śś. Andrzeja i Stanisława

Okres budowy: 1672-1703 (po 1737 rozbudowana)

Fundator: Hetman polny koronny Andrzej Potocki 

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Pierwotny, drewniany kościół został wybudowany w r. 1662, z fundacji Andrzeja Potockiego, hetmana polnego koronnego. W kilka lat później fundator przystąpił do wznoszenia murowanej świątyni. Kamień węgielny wmurowano w r. 1673. W r. 1679 w kolegiacie złożono relikwie św. Wincentego. Z czasem świątynia stała się mauzoleum rodu Potockich. Prace remontowe i przy wyposażeniu świątyni prowadzono w latach 1757, 1767, 1769-1770. Gruntowne odnowienie świątyni miało miejsce w latach 1839-1844. W r. 1877 malarz Erazm Fabiański wykonał malowidła we wnętrzu. Kolejne prace remontowe podjęto na przełomie w. XIX/XX. Świątynia ucierpiała podczas I wojny światowej. Po r. 1946 i opuszczeniu placówki przez wiernych, kościół został zamknięty. W r. 1962 władze sowieckie przekazały budowlę Muzeum Geologicznemu. W r. 1980 dawny kościół przejęło Obwodowe Muzeum Sztuki. Przeprowadzono remont i odsłonięto zakryte malowidła. W latach 1985-1986 do muzeum powróciły niektóre elementy dawnego wyposażenia świątyni.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Stanisławów (Iwano - Frankiwsk) - kolegiata p.w. Najświętszej Marii Panny śś. Andrzeja i Stanisława