×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
24.10.2018
Klasztor franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Klasztor franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim

Okres budowy: 1608-1612

Fundator: Kasztelan krakowski książę Janusz Ostrogski

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Klasztor franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim powstał na terenie gotyckiego zamku Ostrogskich, wzniesionego w XV w. przez kniaziów Wasyla i jego syna Iwana. Było to rozległe założenie na planie trapezu z sześciobocznymi basztami w narożach oraz trzykondygnacyjną bramą wjazdową. Na terenie zamku znajdowała się późnogotycka cerkiew zamkowa wzniesiona w latach 1515-1539, z fundacji księcia Konstantego Ostrogskiego, wzorowana na cerkwi w rodowym Ostrogu. Na początku w. XVII książę Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski, pierwszy z rodu katolik sprowadził do Międzyrzecza franciszkanów, którym oddał dawną cerkiew dobudowując do niej z jednej strony skrzydło klasztorne, z drugiej własną siedzibę. Nowo wzniesione budowle miały cechy obronne i były zaopatrzone w cztery narożne wieże. W tym samym czasie z inicjatywy księcia Ostrogskiego przebudowano obwarowania zamku nadając im cechy późnorenesansowe, wówczas to narożne baszty uzyskały charakterystyczne attyki. Książę przekazał franciszkanom cudowną ikonę Matki Boskiej Hodegetrii, którą uroczyście koronowano w r. 1779. W r. 1866 klasztor franciszkanów skasowano, a cerkiew oddano wyznawcom prawosławia, organizując parafię. Pomimo zniszczeń w czasie I wojny światowej cerkiew w Międzyrzeczu była czynna przez cały okres sowiecki. W r. 1991 kompleks przekazano Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu Patriarchatu Moskiewskiego, który ulokował w dawnym zespole męski monaster. 

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Klasztor franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim