×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
09.10.2018
Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim

Okres budowy: XV-XVIII w.

Fundator: nieznany

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Katedra w Kamieńcu Podolskiem, pod wezwaniem ŚŚ. Piotra i Pawła, była pierwotnie drewniana. Obecna świątynia została wzniesiona na początku w. XVI jako obszerna trójnawowa bazylika. Świątynia ta jest najdalej wysuniętą na wschód katedrą gotycką na kontynencie europejskim. W latach 1646-1648 przedłużono prezbiterium i wzniesiono wolnostojącą dzwonnicę. W latach 1672-1699 w czasie tureckiej okupacji Podola, katedra została zamieniona na meczet. Na przylegającej do fasady kaplicy Turcy wznieśli potężny minaret. Po odzyskaniu w r. 1699 przez Rzeczpospolitą Podola, na minarecie ustawiono figurę Matki Boskiej. W połowie XVIII stulecia wybudowano nową fasadę zapewne według projektu Jana de Witte, jednego z najwybitniejszych architektów późnego baroku w Rzeczypospolitej. W r. 1930 władze sowieckie przekształciły katedrę w muzeum ateizmu. Od r. 1991 katedra ponownie stanowi główną świątynię odrodzonej diecezji kamienieckiej.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim