×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
22.10.2018
Kościół, szkoła i klasztor jezuitów w Krzemieńcu

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Kościół, szkoła i klasztor jezuitów w Krzemieńcu

Okres budowy: Kościół jezuitów powstał w latach 1731–1745; szkoły do 1753 roku; klasztoru nie zdążono ukończyć w XVIII w.

Fundator: hetman wielki litewski książę Michał Serwacy Wiśniowiecki

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Placówka zakonna została ufundowana przed r. 1728. Kościół, klasztor i szkoła jezuicka wybudowane w latach 1731-1745 z fundacji Michała Serwacego Wiśniowieckiego, według projektów Paolo Antonio Fontany i Pawła Giżyckiego. Monumentalne założenie składające się z trójnawowej bazyliki z transeptem, z kopułą na skrzyżowaniu naw, przypominającej „plan treflowy”; zabudowania kolegium i szkoły na rzucie nieregularnej litery „H”. Fasada dwuwieżowa. Po kasacie jezuitów w r. 1773 kościół został przekazany parafii, ok. 1840 przejęty przez prawosławnych. W budynku dawnego kolegium w latach 1805-1831 mieściło się słynne Liceum Krzemienieckie (Liceum Wołyńskie, Ateny Wołyńskie) powstałe dzięki staraniom Tadeusza Czackiego, przy finansowym wsparciu Adama Czartoryskiego. Kościół rewindykowany w r. 1920, po r. 1945 użytkowany jako sala gimnastyczna i sportowa, obecnie cerkiew prawosławna. W zabudowaniach kolegium mieści się szkoła podstawowa i średnia.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Kościół, szkoła i klasztor jezuitów w Krzemieńcu