×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
16.10.2018
Kolegium jezuitów we Lwowie

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Kolegium jezuitów we Lwowie

Okres budowy: fundacja 1607, budowa od 1643

Fundator: Elżbieta z Gostomskich Sieniawska, marszałkowa nadworna koronna

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Jezuici przybyli do Lwowa w r. 1584. W r. 1607 z fundacji Elżbiety z Gostomskich Sieniawskiej powstało kolegium. Rozpoczętą w r. 1643 budowę kolegium kilkakrotnie przerywano i wznawiano, zmieniając projekty. Fundusze na budowę gmachu przekazali m.in. hetman wielki koronny Stanisław Jan Jabłonowski, wojewoda czernihowski Mikołaj Krosnowski, Stanisław Milewski, biskup kijowski Samuel Ożga, Elżbieta z Potockich Szczuczyna. Skrzydło zach., mieszczące refektarz i bibliotekę, wzniósł hetman Stanisław Jabłonowski w l. 1691-1704; skrzydło wsch. powstało w latach 1719-1723, skrzydło pn. – w latach 1731-1739. Murowane kolegium próbowano przekształcić w akademię. Spotkało się to z silnym oporem krakowskiej uczelni. W 1758 roku król August III wydał ponownie dyplom erekcyjny Akademii Lwowskiej, który został zatwierdzony przez papieża (24 marca 1759 roku). Obecnie w dawnym kolegium jezuickim mieści się Średnia Szkoła Ogólnokształcąca.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Kolegium jezuitów we Lwowie