×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
15.10.2018
Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła i klasztor jezuitów we Lwowie

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła i klasztor jezuitów we Lwowie (obecnie cerkiew garnizonowa)

Okres budowy: 1610-1640 wg proj. Giacomo Briano

Fundator: Elżbieta z Gostomskich Sieniawska, marszałkowa nadworna koronna

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Jezuici przybyli do Lwowa w r. 1584. W r. 1607 z fundacji Elżbiety z Gostomskich Sieniawskiej, marszałkowej nadwornej koronnej powstało kolegium. Budowę kościoła rozpoczęto w r. 1610; od r. 1620 prowadzono ją według projektów architekta jezuickiego Giacoma Briana i ukończono w r. 1640. Po kasacie zakonu w klasztorze mieścił się sąd, a kościołem zarządzał kler świecki. Jezuici odzyskali kościół w r. 1836, a dawne kolegium w r. 1938. Kościół kilkakrotnie restaurowano, m.in. w l. 40-tych w. XIX, w l. 1904-05 i w r. 1925. W l. 1946-2011 kościół był zamknięty i zamieniony na magazyn; obecnie służy jako greckokatolicka cerkiew garnizonowa, a w klasztorze funkcjonuje szkoła. We wnętrzu zachowały się m.in. iluzjonistyczne freski Franciszka i Sebastiana Ecksteinów (1738-42) oraz zespół ołtarzy i epitafiów z ok. poł. w. XVIII.

Od r. 2012 w świątyni trwają prace konserwatorskie realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego KON-FEDERACJA i finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i środków własnych parafii.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła i klasztor jezuitów we Lwowie