×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
08.10.2018
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Stanisławowie

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk)

Okres budowy: 1753-1763

Fundator: Stanisław Potocki, wojewoda poznański

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Teren pod budowę kolegium i kościoła jezuitów ofiarował fundator, hetman wielki koronny Józef Potocki, na miejscu dawnego drewnianego zamku Potockich. Świątynię wzniesiono w latach 1721-1729, być może zaprojektowana przez Giacomo Pertiego. Kościół z powodu złego stanu technicznego, w ciągu roku rozebrano. Nową budowlę, z wykorzystaniem murów dawnej świątyni, wzniesiono w latach 1753-1763. W r. 1764 podczas oblężenia miasta została uszkodzona fasada, którą odnowiono w r. 1773. Kościół był użytkowany do r. 1815. Ze względu na zły stan techniczny, świątynia w latach 1828-1835 służyła jako magazyn wojskowy. W r. 1835 podjęto jej remont i ponownie przywrócono do kultu. Po r. 1845 kościół został zamieniony na cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego. W r. 1886 dawny kościół został podniesiony do rangi katedry greckokatolickiej eparchii stanisławowskiej, wówczas przeprowadzono gruntowny remont. W r. 1946 cerkiew została przejęta przez prawosławnych, a w r. 1991 odzyskana przez grekokatolików.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Stanisławowie