×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
20.11.2018
Twierdza w Zbarażu

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Twierdza w Zbarażu

Okres budowy: 1620-1626 

Fundator: Jerzy Zbaraski, kasztelan krakowski

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Twierdza w Zbarażu położona blisko granicy Podola z Wołyniem, swoje powstanie zawdzięcza książęcej linii Zbaraskich, którzy władali tamtejszym grodem już w w. XIV. Z czasem ruscy książęta, wywodzący się z bocznej linii Giedyminowiczów, sięgnęli po wysokie urzędy państwowe. Krzysztof Zbaraski, koniuszy królewski w czasie swojej podróży edukacyjnej po Włoszech (1602-1605) zamówił projekt zamku u wybitnego architekta weneckiego, Vincenzo Scamozziego, który opublikował projekt willi w swoim traktacie architektonicznym (1615). Niestety, z uwagi na zbyt skromne fortyfikacje niedostosowane do warunków ówczesnej Rzeczypospolitej, projekt ów nie został zrealizowany. W opozycji do włoskiej willi wzniesiono skromny budynek mieszkalny otoczony potężnymi bastionowymi fortyfikacjami według projektu Flamandczyka Henryka van Peene. Najbardziej znanym epizodem w historii twierdzy, jest obrona przed wojskami kozacko-tatarskimi w r. 1649, opisana na kartach „Ogniem i Mieczem” przez Henryka Sienkiewicza. W późniejszym czasie zamek zaczął popadać w ruinę. Poważnie uszkodzony w czasie I wojny światowej został odbudowany dzięki staraniom Wojska Polskiego w latach 30-tych w. XX. Częściowo zburzony po r. 1945, jest obecnie siedzibą muzeów.

 

Poniżej wybrane fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego:

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Twierdza w Zbarażu