×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
30.10.2018
Lwów – ruiny Wysokiego Zamku

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Lwów – ruiny Wysokiego Zamku

Okres budowy: 2. poł. w. XIV

Fundator: Król Kazimierz III Wielki

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Początki osadnictwa na Górze Zamkowej sięgają w. X. Po połowie w. XIII książę Lew Daniłowicz wzniósł na niej drewniany gród. Murowany zamek powstał po przyłączeniu Rusi do Korony Polskiej przez Kazimierza III Wielkiego w drugiej połowie w. XIV. Rozbudowany w w. XV i XVI zamek, miał rzut silnie wydłużonego czworokąta: mury z okrągłymi basztami w narożach otaczały plac, przedzielony prostokątnym budynkiem mieszkalnym na dwa nierównej wielkości dziedzińce. Od południa do murów przylegał zespół bramny z wysuniętą w przód kurtyną, zakończoną półokrągłą basztą. Zniszczony w r. 1648 przez wojska Bohdana Chmielnickiego i odbudowany w r. 1653; od końca w. XVII opuszczony i zrujnowany po zajęciu przez Szwedów w r. 1704. Od końca w. XVIII następował powolny upadek. W początkach kolejnego stulecia zamek został zaadaptowany na browar. Postępującą dewastację ruin zamku w w. XIX przypieczętowała budowa Kopca Unii Lubelskiej (od 1869) na Górze Zamkowej. Do dziś na wzgórzu zachował się niewielki fragment murów obronnych.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Lwów – ruiny Wysokiego Zamku