×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
02.10.2018
Bohorodczany - klasztor dominikanów

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Bohorodczany - klasztor dominikanów

Okres budowy: 1741-1775

Fundator: Stanisław Kostka Kossakowski, kasztelan kamieński

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Pierwotny drewniany kościół i klasztor Dominikanów w Bohorodczanach został wzniesiony z fundacji Konstancji z Truskolaskich Potockiej w r. 1690. Kamień węgielny pod budowę nowej, murowanej świątyni poświęcono w r. 1741, zaś w r. 1761 rozpoczęto budowę murowanego klasztoru. Konsekracja świątyni miała miejsce w r. 1775. Być może budowa nowego murowanego zespołu była związana z cudownym obrazem Matki Boskiej, otaczanym rosnącym kultem. W r. 1904 przeprowadzono gruntowną restaurację kościoła. W r. 1914 prezbiterium pokryto neobarokowymi malowidłami. Podczas I wojny światowej w r. 1916 kościół poważnie ucierpiał (zniszczeniu uległa fasada, zawaliły się sklepienia i spłonął dach). W r. 1923 Alfred Broniewski sporządził projekty odbudowy świątyni i klasztoru. Prace trwały do r. 1933. Po II wojnie światowej w klasztorze zorganizowano szkołę, a kościół użytkowano jako magazyn. Na początku lat 90-tych świątynię przekazano Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Cudowny obraz Matki Boskiej został wywieziony przez parafian do Jarosławia, a obecnie znajduje się w Korbielowe koło Żywca.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Bohorodczany - klasztor dominikanów