×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
01.10.2018
Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Pomorzanach

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Pomorzanach

Okres budowy: 1748-1816

Fundator: Ksiądz Mikołaj Humnicki, hrabia Józef Ursyn Pruszyński

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Budowa kościoła w należących do Sobieskich Pomorzanach, rozpoczęta w r. 1691 z fundacji króla Jana III trwała ponad 120 lat. Częściowo założone po r. 1691 fundamenty zdeterminowały krzyżowy plan budowli. W kolejnym etapie 1748-1758 dzięki inicjatywie miejscowego proboszcza ks. Mikołaja Humnickiego wzniesiono mury do wysokości okien. Najprawdopodobniej w tym etapie nadano świątyni charakterystyczną dla w. XVIII pilastrową artykulację wnętrza. W takim stanie budowla przetrwała do lat 1807-1808, kiedy kolejny dziedzic Pomorzan hr. Ursyn Pruszyński podjął się dalszej budowy świątyni. Prace budowlane prowadzone pod kierunkiem architekta Ignacego Aprile’a ostatecznie ukończono w r. 1816. Kościół poświęcono w r. 1819. Budowla ta należy do niewielu świątyń na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, której wyposażenie przetrwało in situ okres sowieckiej zagłady. Przy kościele stoi dzwonnica, na której do niedawna wisiał dzwon z r. 1682 z fundacji Jana III Sobieskiego dla pomorzańskiej świątyni. Obecnie przeniesiony do kościoła. W latach 2015-2017 Fundacja MOSTY zrealizowała projekt renowacji przylegającej do kościoła dzwonnicy. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz darczyńców prywatnych.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Pomorzanach