×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
18.11.2018
Kościół świętych Antoniego i Jerzego w Zbarażu

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Kościół świętych Antoniego i Jerzego w Zbarażu

Okres budowy: Fundacja klasztoru 1627, kościół 1746-1752

Fundator: Stanisław Potocki, wojewoda kijowski

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Kościół i klasztor bernardynów w Zbarażu został ufundowany w r. 1627, przez księcia Jerzego Zbaraskiego. W r. 1627, po zniszczeniach, został odbudowany dzięki staraniom Stanisława Potockiego, wojewody kijowskiego. Obecny kościół o monumentalnej dwuwieżowej fasadzie został wzniesiony w latach 1746-1752 i jest dziełem Jana Antoniego Gansa, architekta pochodzącego z Karniowa w morawskiej części Śląska. Do II wojny światowej w kościele znajdował się jeden z najbogatszych zespołów późnobarokowych ołtarzy, ozdobionych dziesiątkami figur dłuta lwowskiego rzeźbiarza Antoniego Osińskiego. Zniszczony i opustoszały po r. 1945 kościół został w r. 1990 zwrócony katolikom, od r. 1991 znajduje się pod opieką bernardynów. W r. 2000 odnowiony kościół został poświęcony przez metropolitę lwowskiego.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Kościół świętych Antoniego i Jerzego w Zbarażu