×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
18.11.2018
Korzec - klasztor franciszkanów

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Korzec - klasztor franciszkanów

Okres budowy: 1621, budowa 1. poł. w. XVIII, przebudowa 1863

Fundator: książęta Samuel i Jan Karol Koreccy

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Klasztor został ufundowany najprawdopodobniej w r. 1621 przez książąt Koreckich – Samuela i jego brata Jana Karola (pierwotnie zapewne z przeznaczeniem dla zakonnic kościoła prawosławnego). Kościół wybudowany w 1. poł. w. XVIII przy udziale jezuickiego architekta Pawła Giżyckiego (nie wiadomo czy to on wykonał projekt kościoła). Wznoszenie klasztoru rozpoczęto w r. 1752. Kościół i klasztor zostały skasowane w r. 1832, i przekazane na cerkiew prawosławną pw. św. Trójcy. W latach 1863-1880 świątynię całkowicie przebudowano m.in. do fasady zachodniej dobudowano drewnianą wieżę, podwyższono wschodnią część nawy głównej i wzniesiono nad nią pięć kopułek nadając architekturze cechy stylu neorosyjskiego.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Korzec - klasztor franciszkanów