×
ul. Henryka Sienkiewicza 65
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
20.11.2018
Bar - twierdza

Artykuł aktualizowany: 2019-01-03

Bar - twierdza

Okres budowy: 1630

Fundator: Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Pierwotną twierdzę w Barze wznieśli pod koniec w. XIV litewscy książęta Koriatowicze, a miejscowość nosiła wówczas nazwę Rów. W r. 1430 miasto znalazło się w Koronie Królestwa Polskiego, a tamtejszy zamek objął namiestnik (starosta) królewski. Do końca w. XVI budowla była kilkukrotnie niszczona przez Tatarów. W r. 1537 Stanisław II Odrowąż odsprzedał je królowej Bonie, która na cześć dziedzicznego księstwa Bari we Włoszech zmieniła nazwę na Bar. Królowa przebudowała pierwotną drewnianą budowlę obronną, opasując zamek dodatkowymi wałami i spiętrzonymi przez tamę wodami rzeki Rów. Prace budowlane z ramienia królowej prowadził Wojciech z Białobok Starzechowski, podkomorzy lwowski, starosta drohobycki. Gruntownej przebudowy dawnej twierdzy w nowoczesną fortecę z rozbudowanym systemem murowanych bastionowych fortyfikacji, podjął się w r. 1630 Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, a projekty przygotował inżynier francuskiego pochodzenia Guillaume Le Vasseur de Beauplan. Była to wówczas trzecia po Kamieńcu Podolskim i Międzybożu forteca Podola. Najbardziej znanym wydarzeniem z historii twierdzy było ogłoszenie w niej w r. 1768 aktu konfederacji – związku polskiej szlachty, którego celem było odnowienie potęgi Rzeczypospolitej bez wpływu Rosji. W r. 1768 miasto i twierdzę zniszczyły wojska rosyjskie. Obecnie zachowały się tylko fragmenty murów na terenie parku jaki założono w ubiegłym stuleciu.

Film zrealizowany w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej - 2018".

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

 

Realizatorzy projektu:


Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

 


Instytut Polski w Kijowie

 


Ukrainian Communication Group

 

Wsparcie projektu:


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Patronat medialny:


portal historyczny historykon.pl

 

Kanał YouTube projektu

Profil Facebook projektu

Bar - twierdza